MO ČRS Volyně

Menu

Akce

Odkazy

Aktuality

Brigády

Výroční schůze

Plesy

Kroužek mládeže

Vedoucí mládeže
Vilém Zábranský
- vilem1953seznam.cz

Krátce bych chtěl napsat něco o historii kroužku dětí, tak jak byl provozován do roku 1990, kdy byly všechny organizované kroužky zaštítěny Pionýrskou organizací při jednotlivých základních školách, které měli svou vlastní strukturu a děti do těchto kroužků chodily zpravidla od 5. ročníku až do doby dokud navštěvovali základní školu tedy do 8. třídy.

Po roce 1990 se o výchovu svých budoucích členů začali starat jednotlivé místní organizace, které vytvářeli kroužky mladých rybářů tak, aby byly splněny všechny podmínky uložené zákonem o rybářství a zároveň, by mohli mladí uchazeči splnit veškeré požadavky potřebné pro získání svého prvního rybářského lístku.

V podmínkách naší organizace to znamenalo, že se děti začali scházet ve vybudované rybářské boudě (na hrázi „Hradčanského“ rybníka ve Volyni), kde jim bylo umožněno v místní klubovně seznámení jak s teorií, tak praktických poznatků potřebných k lovu ryb udicí. Dále se jim zde dostaly informace o chodu místních organizací a základních povinnostech členů vyplývající z právních předpisů a nařízeních v souvislosti s výkonem rybářského práva.

V této éře rybářských kroužků bych chtěl vzpomenout na jedny z našich průkopníků a tím byli Václav Pacák a Václav Hejtmánek, jejich rukama prošli mnozí z našich současných členů.

Díky celospolečenským změnám, které se nevyhnuly ani rybářskému sportu došlo k výrazným změnám v naší organizaci a to jak po stránce vedení a přípravy nových členů tak ve vedení naší místní organizace. Kdy dalším zlomovým rokem byl pro naší místní organizaci rok 2001, v této době došlo ke kompletní obměně ve výboru místní organizace. Od roku 2002 vede náš rybářský kroužek společně s Václavem Pacákem Vilém Zábranský, který tuto zodpovědnost postupem času přebírá na svou osobu a vede tento kroužek sám do roku 2010. V roce 2010 mu na pomoc přichází Jiří Jedlička řečený „Soptík“, který společně s Vilémem Zábranským vedou děti do dnešních dnů.

V současné době funguje rybářský kroužek u naší místní organizace tak, že pravidelně začátkem školního roku provádíme aktivní nábor, jak na místní základní škole, tak po okolních obcích a škole v Malenicích a Česticích za účelem zjištění a zajištění nových zájemců Petrova cechu. V našem kroužku se provádí intenzivní výuka znalosti vodních živočichů, rostlin a ryb. Dále jsou tito uchazeči prakticky seznámeni s používáním rybářského náčiní, vázání uzlů a dalších praktických činností potřebných pro výkon rybářského práva. Po uplynutí zákonem určené lhůty se takto připravení uchazeči zúčastní za přítomnosti zástupce Min. zemědělství vykonání potřební zkoušky za účelem získání prvního rybářského lístku, jejíž rozsah je dán zákonem o rybářství. Po úspěšném složení těchto zkoušek, je uchazečům vydán na příslušné pověřené obci první rybářský lístek, na jehož základě jsou pak oprávnění sami výkonu rybářského práva. Vzhledem k tomu, že krom nutné teoretické části je důležité také děti připravit na praktické věci ohledně sportovního rybolovu je každoročně naší organizací pořádán dětský rybářský den, kde mohou své vědomosti a znalosti prakticky zúročit a pro nejlepší z nich jsou vždy připraveny hodnotné ceny.

©  MO ČRS Volyně 2012-2020

„Pes, kterého uzdravíš, tě nikdy nekousne. To je hlavní rozdíl mezi zvířetem a člověkem.“ Mark Twain